Οικονομικά Στοιχεία

Η εταιρεία PHOENIX FS τηρώντας την κείμενη φορολογική νομοθεσία δημοσιεύει τους ισολογισμούς της.

Μπορείτε να δείτε τους Ισολογισμούς των οικονομικών ετών  2013 , 2014 πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους :

 

alt alt    
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014