ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ