ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ασφάλεια Εκδηλώσεων

Ασφάλεια Εκδηλώσεων, ασφάλεια – προστασία & εξυπηρέτηση θεατών

Η Phoenix FS διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα:

  • Διαχείριση πλήθους (Συμπεριφορά – Βασικές γνώσεις ψυχολογίας πλήθους).
  • Βασικές γνώσεις εξυπηρέτησης θεατών, επισκεπτών.
  • Το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φύλακα - όρια δικαιοδοσιών.
  • Τρόποι ελέγχου παραστατικών εισόδου (εισιτήρια-προσκλήσεις).
  • Τα βασικά καθήκοντα του φύλακα στην περίπτωση πανικού εντός του ελεγχόμενου χώρου.
  • Άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού.
  • Τρόποι πρόληψης κλοπής ή κακόβουλης ενέργειας εντός των φυλασσομένων εγκαταστάσεων. Ενέργειες και δικαιοδοσία προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση κλοπής ή κακόβουλης ενέργειας. Υποχρεώσεις του φύλακα στην περίπτωση ανεύρεσης προσωπικών αντικειμένων (πορτοφόλια , τσάντες , ταυτότητες).
  • Κάλυψη χώρων αποδυτηρίων (Αθλητών-Καλλιτεχνών).
  • Συνοδεία προσέλευσης και απομάκρυνσης αθλητών-καλλιτεχνών.
  • Συμπεριφορά προσωπικού ασφαλείας προστασίας σκηνής κατά την διάρκεια συναυλίας.

phoenix camera