ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Φύλαξη Εγκαταστάσεων

Οργάνωση και φύλαξη εγκαταστάσεων παντός τύπου

Η Phoenix παρέχει επανδρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σε ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Αναλαμβάνουμε την φυσική φύλαξη συγκροτημάτων οικιών και επαγγελματικών χώρων (κτίρια γραφείων, εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.). Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου φύλαξης, η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την προσδοκώμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών:

  • Σύσταση ομάδας εργασίας.
  • Συγκρότηση και καταγραφή όλου του σχεδίου φύλαξης.
  • Επιλογή κατάλληλου προσωπικού.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού με βάση το σχέδιο φύλαξης.
  • Συνεχής έλεγχος της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τον Επόπτη του έργου αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα.

phoenix camera