ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Σεμινάρια

Διαχείριση καταστάσεων κρίσης και έκτακτης ανάγκης  στο χώρο της εργασίας

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΚΟΠΟΣ αυτού του σεμιναρίου είναι να παρέχει στο πλαίσιο εργασίας, ένα συγκεκριμένο πλάνο για την άμεση αντιμετώπιση ενός γεγονότος που βιώνεται ως ΚΡΙΣΗ (ληστεία), καθώς αναστατώνει όλη την εργασιακή κοινότητα, ανατρέπει την φυσιολογική λειτουργία της, πολλές φορές δε, έχει ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό των θυμάτων ή την απώλεια της ζωής τους.

Βίαια γεγονότα στα καταστήματα είναι αναπόφευκτα καθώς εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση και προκαλούν προσωρινή αναστάτωση, αποδιοργάνωση και άγχος.
Η ανάγκη να υπάρχει πολιτική ασφαλείας στα καταστήματα, ώστε το εργασιακό περιβάλλον μας να είναι προετοιμασμένο και να αποφευχθεί οποιαδήποτε βίαιη πράξη είναι μεγάλη .
Παράλληλα προκύπτει η ανάγκη σε περίπτωση βίαιου περιστατικού να υπάρχει άμεσα, ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη, προκειμένου να προλάβει ή να μειώσει τις όποιες αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να :

 • Υπάρχει πολίτική ασφαλείας και προληπτικά μέτρα στα καταστήματα ώστε μειώνεται η πιθανότητα βίαιου περιστατικού.
 • Οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθούν κατά την διάρκεια της ληστείας έτσι ώστε να μειωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.
 • Η διοίκηση και το προσωπικό να ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την ουσιαστική και ψυχολογική τους ασφάλεια.
 • Οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τον τρόπο που μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους μετά από ένα τραυματικό περιστατικό όπως η ληστεία.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 4. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΛΗΣΤΕΙΑ/SHOP LIFTING: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 5. ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

phoenix articles seminars

ΣΚΟΠΟΣ αυτού του σεμιναρίου είναι να παρέxει στο πλαίσιο εργασίας, ένα συγκεκριμένο πλάνο για την άμεση αντιμετώπιση ενός γεγονότος που βιώνεται ως ΚΡΙΣΗ (ληστεία), καθώς αναστατώνει όλη την εργασιακή κοινότητα, ανατρέπει την φυσιολογική λειτουργία της, πολλές φορές δε, έχει ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό των θυμάτων ή την απώλεια της ζωής τους.

 

Βίαια γεγονότα στα καταστήματα είναι αναπόφευκτα καθώς εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση και προκαλούν προσωρινή αναστάτωση, αποδιοργάνωση και άγχος.

Η ανάγκη να υπάρχει πολιτική ασφαλείας στα καταστήματα, ώστε το εργασιακό περιβάλλον μας να είναι προετοιμασμένο και να αποφευχθει οποιαδήποτε βίαιη πράξη είναι μεγάλη .

Παραλληλα προκύπτει η ανάγκη σε περίπτωση βίαιου περιστατικού να υπάρχει άμεσα, ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη, προκειμένου να προλάβει ή να μειώσει τις όποιες αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να :

 

 • Υπάρχει πολίτική ασφαλείας και προληπτικά μέτρα στα καταστήματα ώστε μειώνεται η πιθανότητα βίαιου περιστατικού

 • Οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθούν κατά την διάρκεια της ληστείας έτσι ώστε να μειωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.

 • Η διοίκηση και το προσωπικό να ενεργοποιήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την ουσιαστική και ψυχολογική τους ασφάλεια.

 • Οι εργαζόμενοι τον τρόπο που μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους μετά από ένα τραυματικό περιστατκό οπως η ληστεία

   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

  1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
             2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
             3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
             4 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΛΗΣΤΕΙΑ/SHOP LIFTING: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
       5 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ

6 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
           α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Η παραπάνω εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθει σε Παννελαδικό επίπεδο σε υπαλλήλους και στελέχη του δικτύου των καταστημάτων των Εταιριών:

cosmote, ΟΤΕ, Γερμανός ΑΕ

επίσης στους υπαλλήλους και τα στελέχη του Δικτύου των καταστημάτων της: Ελληνικής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου.